Oral vs Injicerbar Clenbuterol

I samband med den vanliga orala varianten finns det faktiskt en blygsam populär injicerbar form av clenbuterol som kallas "Helios".

Injicerbara Clenbuterol

Denna injicerbara variant är en kombination av Clenbuterol (40mg) och yohimbinhydroklorid (5mg); den sistnämnda är en alfa-2-receptorstimulator, vilket innebär att den direkt ingriper med kroppsfett (liksom clenbuterol) och tjänar till att frisätta triglycerider i blodflödet för efterföljande utsöndring.

Aerob träning bör kombineras med användning av helios för att öka flödet av triglycerider för att bilda fria fettsyror (fett som finns i blodet) genom cirkulationssystemet, även om vissa användare är beroende av sin termogena effekt ensamt.

Denna injicerbara variant är sällsynt, varför det inte ofta talas om. Det är dock ganska effektivt, användarna brukar placera injicera det (medan de riktar sig mot fettbelastade områden som deras injektionsställ) för att specifikt minska kroppsfett i envisa delar av kroppen.

De områden som verkar svara bäst på helios är runt kärlekshandtagen, triceps, lår, midja och var som helst, att de envisa områdena av fett är "östrogena" av naturen.

En nackdel med helios är oförmågan att justera förhållandet mellan klenbuterol och yohimbin HCL. För att upprätthålla konsekventa blodnivåer av yohimbin HCL är 3-injektioner per dag den föredragna metoden (rekommenderad daglig dos av yohimbin HCL är 10-12 mg).

Naturligtvis leder detta till ett viktigt övervägande, vilket är hur många människor kan hantera 80 mcg av Clenbuterol dagligen? Och av lika stor betydelse, hur kan intresserade användare se till att stimulans effekten av yohimbin HCL inte överväldigar dem?

Sättet att testa din tolerans mot yohimbin HCL och starta en cykel säkert är att börja med en låg dos av ungefär 50% av din normala dos (med hjälp av Clenbuterol som guide). Till exempel om din dagliga dos av Clenbuterol är 40 mcg, börja med 20 mcg för att testa din kropps respons innan du ökar dosen.

Oral Clenbuterol

När det gäller vilken som är bäst passar de båda olika ändamål. Den orala varianten är utan tvekan lättare att komplettera och kommer sannolikt att erbjuda nästan direkt jämförbara fördelar med den injicerbara varianten.

Fortfarande, för de som vill försöka denna punktreduceringsteknik (eller till och med bara den injicerbara varianten i allmänhet för dess potentiellt förbättrade fettförbränningskapacitet) skulle Helios absolut värt att integrera i minst en cykel att mäta personlig effektivitet.

Du skulle behöva administrera denna sort på ett sådant sätt att mängden aktiv clenbuterol (per mcg) föll i linje med den orala formen. Oavsett vilken sort du väljer, maximala doseringsriktlinjer gäller fortfarande.

Detta är särskilt viktigt, eftersom även om clenbuterol kan variera i dos och styrka, har Helios en överlägsen biotillgänglighet för injicerbar clenbuterol, vilket innebär att den är mycket starkare på mg-till-mg-basis